SMARTIA M11000 je okretno/nagibni sistem sa izolacijom koji može zadovoljiti najzahtevnije potrebe zahvaljujući velikom broju rešenja i dizajna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

DUBINA RAMA: 62,5 mm
DUBINA KRILA: 70 mm
TEŽINA KRILA: Do 180 Kg
MINIMALNA VIDLJIVA VISINA ALUMINIJUMA: 70 mm
MINIMALNA VIDLJIVA ŠIRINA ALUMINIJUMA NA SREDIŠNJEM VERTIKALNOM STUBU: 61 mm
MAKSIMALNA DEBLJINA STAKLOPAKETA: 20 do 44 mm
MEHANIZAM: Euro-žleb, Euro-jezgro
METOD ZAPTIVANJA: Kontinualno po obimu na 3 nivoa nepropustljivo sa EPDM gumama
VRSTA TERMIČKE IZOLACIJE: Poliamid 24 mm & 20 mm Uf  2,3 – 2,9 W/m2K
VODONEPROPUSTLJIVOST: CLASS E900
PROPUSTLJIVOST VAZDUHA: CLASS 4
REDUKCIJA ZVUKA: 47 dB