Odabrani tip stolarije izradjujemo u roku od 3 do 5 dana! Kvalitetan materijal i završna obrada su na prvom mestu!