Gdegod da se u Srbiji nalazite, isporuka je besplatna! Ne mora da brinete o tome i danima čekate na skupu isporuku!