Šta je to PVC?

PVC je skraćenica od polivinil hlorid i predstavlja proizvod petrohemijske industrije, koji pripada tipu polimera proizvedenih od petroleuma ili prirodnog gasa i soli, a hemijska formula je (CH2=CHCl). Sastavljen od soli (57%) i nafte (43%), Polivinil hlorid je manje zavistan od nafte nego bilo koja druga termoplastika. Nakon mešanja sa ostalim materijalima za punjenje (tzv. filterima), ovaj polimer se uz dejstvo toplote omekšava i postaje pogodan za dalje oblikovanje. PVC je retka termoplastika koja u svom lancu sadrži atome hlora.

Zbog toga što sadrži hlor, tačka topljenja PVC-a je veoma visoka tako da u slučaju izbijanja požara materijal ispoljava osobinu samogasivosti.

PVC se lako razlaže pri veoma visokim temperaturama proizvodeći hlorovodoničnu kiselinu i korozivni gas za razliku od drugih polimera. Zbog toga je cena PVC materijala relativno niska (zbog ovih korisnih nusprodukata koji mogu dalje da se eksploatišu). PVC je najčešće korišćen plastični materijal odmah posle polietilena.
Jedna od prvih plastika koja je komercijalno razvijena i danas je u najširoj upotrebi. Dostupan u širokom spektru oblika, PVC nudi varijacije svojstava što ga čini prikladnim za široku upotrebu u modernom životu, od kesica za krv i katetera do dečijih igračaka, slavina, kablovskih izolacija i prozorskih profila.
PVC je termoplastičan materijal. Termoplastični materijali su oni koji mogu biti rastopljeni ponovno i ponovno. Termo plastični materijali zagrejani na određenu temperaturu prelaze u tečnu materiju, a hlađenjem prelaze u čvrstu formu (otvrdnjavaju).

PVC prozori su broj jedan u energetskoj efikasnosti 

(prema mnogim testovima)

Okvir prozor igra ključnu ulogu u promovisanju energetske efikasnosti i toplotne izolacije koja štedi energiju. Prozorski profili napravljeni od PVC-a ostvaruju najbolje ocene pri poređenju sa aluminijumskim ili drvenim prozorima. Imaju bolja izolaciona svojstva i mogu smanjiti troškove energije i grejanja. Posebno je velika mogućnost uštede energije pri upotrebi PVC prozorskih profila izrađenih u standardu pasivne kuće. Danas se prozori za pasivnu kuću mogu raditi efikasno i sa niskim troškovima, koristeći najmodernije PVC profile i sada već uobičajeno trostruko zastakljivanje.

PVC profili igraju ključnu ulogu u uštedi energije i toplotne izolacije. PVC PROFILI u odnosu na aluminijumske ili drvene profile imaju bolje izolacione vrednosti naročito u kombinaciji sa troslojnim staklom.

 

 

 

PVC prozori imaju vrlo dobar odnos troškova i koristi 

(cost-benefit tj. cena-kvalitet)

PVC prozori nude jasne prednosti kod smanjenja troškova, kako pri kupovini, tako i tokom celog njihovog životnog veka. Drveni okviri u proseku su 20-30 % skuplji od PVC-a, a aluminijumski prozori koštaju oko 80% više, ponovo predstavljajući najskuplju mogućnost. Bazirajući se na visokom potencijalu uštede energije i minimalnom održavanju tokom celog perioda od više od 50 godina, značajne uštede pojavljuju se i u dugom roku.

PVC prozori se lako održavaju 

(sredstvom za pranje sudova)

Visokokvalitetni PVC prozori izuzetno se lako održavaju i zahtevaju minimalnu brigu. Drveni prozori, sa druge strane, moraju se ponovno ostakljivati svake dve godine i bojiti svakih 5 godina. Najnoviji PVC granulat ekstremno je otporan na vremenske uslove i sunčevu svetlost. Za čišćenje prozora sve što Vam je potrebno je sredstvo za pranje sudova, zbog glatkih površina jednostavnih za održavanje.

PVC prozori su značajno trajniji 

(čak sa doživotnom garancijom)

U suprotnosti od drvenih prozora, PVC prozori imaju naročito dug životni vek. Visok kvalitet prozora ističe se njihovom otporošću na deformaciju i visok stepen funkcionalnosti tokom godina. Bazirajući se na njihovom dugogodišnjem životnom veku, od minimalno 50 godina, PVC prozori odlična su investicija i u poređenju sa zadržavanjem vrednosti nekretnine.

PVC prozori nude odličnu eko ravnotežu 

(neškodljivi za zdravlje dece i ljudi)

PVC prozori mogu se 100% reciklirati i stoga štede resurse. 40% svih rezervi gasa i nafte u svetu koriste se za grejanje i dodatnu energiju u građevinama, dok samo 4% odlazi na proizvodnju plastike, od čega se samo 1% koristi za PVC. Osim što se može reciklirati, trajnost i nizak nivo zagađivanja tokom proizvodnog procesa PVC-a pomaže postići odličnu eko ravnotežu i doprinosi zaštiti životne sredine. PVC prozori traju mnogo duže od drvenih i trebaju značajno manje energije tokom prozivodnog procesa.

PVC prozori i reciklaža – sačuvajmo životnu sredinu 

(profili sa stabilizatorima)

Sektor proizvodjača PVC prozora obavezao se na održivi razvoj i povećanje reciklažne kvote starih prozora, vrata i roletni na 100%, tamo gde je to moguće. PVC se melje i uz dodatni tretman pretvara u granulat koji se može ponovo koristiti i do 7 puta. Zahvaljujući drugom dobrovoljnom obavezivanju, od 2015. PVC smesa se može proizvoditi samo sa stabilizatorima prihvatljivim za životnu sredinu.