da li pvc prozori menjaju boju

Najčešće se promena prozora vrši zbog problema sa toplotnom izolacijom, bilo zbog ulaska hladnoće ili toplote, kao i zbog njihove dotrajalosti.

PVC profili za prozore sadrže komponente koje sprečavaju starenje profila i degradaciju njegove bele nijanse, odnosno žutenje. Sirovi materijal koji se koristi za ekstruziju VEKA profila dodaje se različitim komponentama koje garantuju njegovu estetsku i fizičku stabilnost.

Najvažniji aditiv za sprečavanje degradacije je titanijum dioksid, koji je jedan od najskupljih aditiva u PVC formulaciji. Ova komponenta, osim što odbija UV zračenje, čini da profili ostanu beli. Možete biti mirni, jer su KOMMERLING PVC  profili proizvedeni i dizajnirani da sačuvaju svoj prvobitni izgled tokom celog svog radnog veka. Stoga, čak ni pri velikom izlaganju suncu i ultraljubičastom zračenju neće izgubiti svoja svojstva.

Spoljašnji uticaji povezani sa nedostatkom čišćenja ili nepravilnim čišćenjem mogu ostaviti trajna oštećenja na površini profila (kao što je npr. žutilo na belim profilima). Pod spoljašnje uticaje podrazumevamo na primer polen, a posebno u blizini železnica rđu, katran, čestice gvožđa kao i industrijsku prašinu, čestice čađi i đubriva koja sadrže gvožđe, pa sve to još u kombinaciji sa vlagom, sunčevim zračenjem i nedovoljnim čišćenjem profila. Oštećenja koja se mogu pojaviti u slučaju nedovoljnog ili pogrešnog čišćenja i održavanja PVC prozora ne podležu garanciji.