ALU STOLARIJA

Aluminijumska stolarija je dosta prisutna na tržištu prozora i vrata u svetu i kod nas, a posebno kod velikih staklenih površina. Kao i svaka vrsta stolarije i ona ima svoje prednosti i mane.

Usled razvoja nove tehnologije, aluminijumska vrata i prozori su značajno unapređeni. Aluminijum ima određene prednosti u odnosu na PVC. Najveća prednost koju aluminijum pruža u odnosu na PVC je naravno estetika. Alu stolarija je tanja a samim tim izgleda elegantnije, pogotovo na novim zgradama i kućama. Ovaj materijal ima odličan odnos između snage i težine i lako se formira u različite oblike i veličine.

Ovo su samo neke od prednosti aluminijumske stolarije:

 • Njena tvrda površina sprečava uticaj vremenskih prilika i otporna je na udarce
 • Estetski je zadovoljavajuća
 • Lako se održava
 • Povećan nivo bezbednosti
 • Strukturalno stabilna i vodonepropusna
 • Za razliku od PVC-a,alu stolarija može da se uskladi sa većinom arhitektonskih rešenja
 • Dostupna u gotovo svim bojama
 • mala težina i mala gustina
 • čvrstoća zbog koje ne dolazi do savijanja, lomeljena i pucanja (ovo je posebno važno kod velikih porozora)
 • izdržljivost i postojanost – odličan za izradu krovova, nastrešnica, fasada i konstrukcija koje moraju da budu čvrste i postojane, a istovremeno i lake
 • elastičnost u izradi različitih oblika i veličina
 • poseduju veliku otpornost prema vremenskim uticajima (vetar, vlaga, kiša, sneg, itd)
 • otpornost na koroziju – u dodiru sa vazduhom, aluminijum brzo oksira pri čemu  se stvara površinski sloje aluminijum-oksida (Al2O3), koji ga štiti od dalje korozije
 • dugotrajnost
 • poseduje lepu metalnu boju (aluminijumaska stolarija se vrlo lako može farbati po želji)
 • lako održavanje

Mane aluminijuma: 

 • aluminijum je metal, a to znači da je dobar provodnik toplote, a to utiče na slabu energetska efikasnost i slabu termičku izolaciju (ovaj problem može da se reši ugradnjom termo prekida)
 • poseduje lošu izolaciju i od buke
 • kod aluminijumskih prozora javlja se izražena kondenzacija
 • gubljenje sjaja sa spoljašnje strane
 • cena – aluminijumska stolarija je najskuplja od svih vrsta stolarije

Kako bi se pojačale pozitivne osobine, posebno trajnost i otpornost na koroziju, aluminjumski profili koji se koriste za izradu stolarije, se podvrgavaju procesima ekstruzije i eloksaže.

Ekstruzija ili presovanje

Ekstruzija je tehnološki proces gde se usijana masa metala istiskuje kroz cilindrični rezervoar u kome se nalazi metalna matrica koja oblikuje profil i po obliku i po dimenzijama. Aluminijum se u specijalnoj peći zagreva na temeperaturu od 500°C, on ima oblik testa i kao takav se ubacuje u horizontalnu ili vertikalnu hidrauličnu presu. Ovu masu aluminijuma, koja ima plastičnu konzistenciju, presa istiskuje kroz matricu. Jaki gornji i donji ventilatori vrše hlađenje. Kada izađe iz prese ekstrudirani profil se prebacuje na traku za istezanje, gde se reže na tražene dimenzije (najčešće standarne 6-metarske grede). Na kraju, isečeni profili se prenose u peć za veštačko „starenje“ gde će stajati narednih 8 sati na temperaturi od 180°C .
U proces ekstruzije ne ulazi čist aluminijum pošto je on previše krt i lomljiv, nego njegove legure, najčešće aluminijum-magnezijum-silicijum legura, koja može da trpi pritisak od 150 Pa do 350 Pa i koja ima odličnu žilavost i mogućnosti oblikovanja.

Eloksiranje – elektrolitička oksidacija aluminijuma

Aluminijum u dodiru sa vazduhom oskidira pri čemu se stvara površinski sloj aluminijum-oksida (Al2O3) koji ga štiti od dalje korozije. Kako bi se ovaj proces ubrzao koristi se proces veštačke oksidacije ili eloksaža tj elektrolitička oksidacija.
Ovaj proces se odvija u specijalnim kadama u kojima se dodaju potrebne hemikalije koje omogučuju proces elektrolitičke oksidacije. Aluminijumski profili se prvo pripramaju tako što se sa njihove površine mehanički skida nečistoća, a zatim se pomoću kranova potapaju u ove kade. Eloksiranje se odvija u nekoliko faza:

1.prva faza – profil se izlaže dejstvu kaustične sode na 5 minuta, na temperaturi od 40°C do 60°C
2.druga faza – pomoću azotne kiseline sprovodi se hemijska neutralizacija
3.treća faza – profili se izlažu dejstvu rastvora sumporne kiseline (koji ima funkciju elektrolita koji sprovodi  jednosmernu struju) oko 50 minuta na temeperaturi od 18°C. Ovaj proces se zove anodizacija zato što aluminijum postaje pozitivna elektroda (anoda), a katoda (negativna elektroda) neki drugi metal koji se uvodi u reakciju pri čemu negativno naelektrisan kiseonik i sulfatni joni bivaju privučeni na aluminijumsku anodu, na kojoj nastaje antikorozivni sloj
4.četvrta faza – bojenje u metalnom kupatilu
5.peta faza – hladno ili toplo zatvaranje pora nastalih nagrizanjem, u trajanju od 3 minuta
Proces eloksiranja se koristi zato što kod aluminijumskih profila koji nisu elokisrani zaštitni antikorozivni sloj je previše tanak (obično samo 1 mikron). Za izradu aluminijumske stolarije taj film treba da bude iznad 20 mikrona, a eloksiranjem se dobija debljina od 12 do 30 mikrona.

• ALU PROZORI
• BALKONSKA, KLIZNA, HARMONIKA VRATA
• ULAZNA VRATA (SIGURNOSNA, PIVOT)
• PREGRADNI STAKLENI ZIDOVI
• DODATNA OPREMA
(ALU ROLETNE, KOMARNICI, ŽALUZINE)

Μehaničke osobine – Aluminijumski ramovi su rešenje koje će Vam pružiti veoma robustna vrata i prozore, a uz to i povećanu bezbednost i dug vek trajanja. Aluminijumski ramovi omogućavaju kreiranje velikih razmaka između nosećih profila za maksimalni prodor prirodnog osvetljenja, bez opasnosti od uvijanja ili savijanja ramova.

Bezbednost – Aluminijumski prozori i vrata pružaju veoma visok nivo bezbednosti zahvaljujući svojoj trajnosti i čvrstini, sprečavajući moguće uljeze. Mogućnost velikog razmaka između nosećih profila za maksimalan prodor prirodnog osvetljenja.

Dizajn – Prostor u kome živimo je naš sastavni deo, jer u proseku provodimo više od 50% svog vremena u našim domovima. Aluminijumska vrata i prozori pružaju bezbrojne mogućnosti izbora dizajna, kako po pitanju tipologija i dimenzija, tako i po pitanju površinske obrade, sa velikim izborom boja i paletom tekstura dostupnim da zadovolje sve želje i potrebe.

Toplotna izolovanost – Često se kaže da je osnovni nedostatak aluminijumskih ramova toplotna i zvučna izolacija, što je potpuni mit! Aluminijumski ramovi poboljšani sa specijalnim izolacionim poliamidima mogu da pruže visok nivo toplotne izolacije pogodnim za pasivne objekte sa nultim ili gotovo nultim nivoom potrošnje energije.

Zvučna izolacija – Zvučna izolacija je takođe jedna od osnovnih karakteristika koje treba uzeti u obzir prilikom izbora prozora i vrata, posebno za objekte smeštene u urbanim sredinama sa visokim nivoom buke. Visokokvalitetni elastični materijali koje ALUMIL koristi u unutrašnjosti i na perimetrima naših sistema, kao i hermetičko zaptivanje svih prozora i vrata kada su zaključani bez zazora za prolazak zvuka, pružaju veoma visok nivo zvučne izolacije.