U pogledu uštede energije ona može da varira ali i da bude i na nivou do 30%. Koeficijent uštede zavisi od toga da li ćete odabrati petokomorni ili šestokomorni profil. Ni sa ovim odabirom niste završili priču o uštedi. Ono što je jednako bitno je i staklo koje će se postaviti.
Naša preporuka je da uz petokomorni profil ide niskoemisiono staklo punjeno argonom (tzv. 4 godišnja doba) a da uz šestokomorni ide troslojno staklo. U ove dve varijante se postižu najbolji rezultati uštede energije.