-veća cena u odnosu na PVC i drvenu stolariju
-brže propada u morskim sredinama, zbog soli u vazduhu
-toplotna izolacija je nešto manja u poređenju sa PVC-om
PVC je načešće korišćeni plastični materijal nakon polietilena. Teško je na prvi pogled prepoznati loš PVC.